Надаємо послуги комбайнами.
Обмін техніки на врожай.

+38 0332 78 02 79

43000, м. ЛУЦЬК

вул. РІВНЕНСЬКА 76А, УКРАЇНА

Техніка в кредит

Кредитний продукт "Агрокредит "Сільгосптехніка" для сільгоспвиробників

АТ "Укрексімбанк"

Мета кредиту:

     придбання сільськогосподарської техніки та обладнання, які використовуватимуться в господарській діяльності (далі разом - сільськогосподарська техніка):

нова сільськогосподарська техніка

сільськогогосподарська техніка, що була у використанні, виготовлена в Україні та/або країнах СНД, строк придатності якої на дату укладення кредитного договору не перевищує 3 роки, сільськогосподарська техніка інших країн виробництва, строк експлуатації, якої не первищує 5 років

Термін:

     У разі придбання:

нової сільськогосподарської техніки іноземного виробництва - до 60 місяців (крім с/г техніки виробництва країн СНД)

іншої сільськогосподарської техніки - до 36 місяців

Вид:

     кредит або невідновлювальна кредитна лінія

Валюта:

     національна або іноземна валюта

Авансовий (власний) внесок

     сплачується до надання кредитних коштів у розмірі:

15% і більше - для нової сільськогосподарської техніки

20% і більше - для іншої сільськогосподарської техніки

Відсоткові ставки:

від 15% до 25% річних

Забезпечення кредиту:

об'єкт кредитування

та нерухоме майно (нерухомусть житлового/нежитлового призначення (у разі, якщо земельна ділянка, на якій розташована нерухомусть перебуває у власності Позичальника/майнового поручителя, - разом із такою земельною ділянкою) та/або земельна ділянка несільськогосподарського призначення (без будівель, споруд тощо)), що належить Позичальнику/майновому поручителю на правах власності та розташоване на території України

та застава транспортних засобів та/або обладнання (устаткування) у якості додаткового забезпечення до вищезазначених предметів забезпечення

та інші основні засоби, які використовуються в господарській діяльності

та інші види забезпечення у якості додаткового забезпечення, що належать Позичальнику/майновому поручителю на правах власності та розташовані на території України

та інше ліквідне забезпечення

та/або права вимоги коштів у національній та/або іноземній валюті з вкладного (депозитного) рахунка, відкритого у Банку

Періодичність сплати відсотків та комісійних платежів:

щомісячно, з 1 по 7 число місяця, наступного за звітним (у січні та травні - до 15 числа)

Погашення:

щомісячно/щоквартально, як правило, рівними сумами у межах кожного кредитування

у разі придбання нової сільськогосподарської техніки може надаватися відстрочка погашення основного боргу до 12 місяців (за наявності відповідного обгрунтування)

 

Перелік документів на сайті АТ "Укрексімбанк":

http://eximb.com/ukr/sme/loans/agro/farmmachines/

Для попереднього аналізу достатньо фінансової звітності